GRZEGORZ MICHAŁ BRAUN

g_braunRe­ży­ser filmowy, nauczyciel akademicki, scenarzysta i publicysta.
Bez­par­tyj­ny, ko­ja­rzo­ny z pra­wą stroną sceny politycznej.
D­ostar­czył do PKW ok. 103 tys. pod­pi­sów.