JACEK WILK

j_wilkAd­wo­kat i ekonomista.
Szef Kon­gre­su Nowej Pra­wi­cy, startuje w wyborach z poparciem tej formacji politycznej.
Ze­brał około 145 ty­się­cy pod­pi­sów.