Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210

Warning: Declaration of responsive_walker_nav_menu::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /wp-content/themes/wedding.v1/lib/includes/theme-functions.php on line 1143

Warning: Declaration of responsive_walker_nav_menu::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /wp-content/themes/wedding.v1/lib/includes/theme-functions.php on line 1156
INFORMACJE DLA WYBORCÓW | WYBORY PREZYDENCKIE 2015 - wyborywkrosnie.pl

INFORMACJE DLA WYBORCÓW

Spis treści:
1. Czym jest urząd Prezydenta Rzeczpospolitej

2. Rys historyczny
3. Ostatni prezydent
4. Ile trwa kadencja Prezydenta RP i ile kadencji może urzędować dana osoba
5. Kto może kandydować na Prezydenta RP
6. Kto może wybierać Prezydenta RP
7. Jak głosować
8. Głosowanie poza miejscem swojego zamieszkania

 

1. Czym jest urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, prezydent jest najwyższym organem państwa w zakresie władz wykonawczych. Jako najwyższy przedstawiciel polskich władz i gwarant ciągłości władzy państwowej czuwa nad przestrzeganiem postanowień i przepisów Konstytucji RP. Jest również zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Rys historyczny
Urząd Prezydenta RP funkcjonuje nieprzerwanie od 1922 r. Jest następcą urzędu Naczelnika Państwa Republiki Polskiej powołanego po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. w miejsce rozwiązanej Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego.
W trakcie II wojny światowej (od 1939 r.) depozytariuszami urzędu byli prezydenci Polski na Uchodźctwie rezydujący w Londynie. W okresie Polski Ludowej urząd powołano w 1947 roku. W 1952 r. rolę prezydenta przejęła Rada Państwa z Przewodniczącym Rady Państwa na czele.
W 1989 r. urząd prezydenta został przywrócony w wyniku ustaleń Okrągłego Stołu.
W 1990 roku nastąpiło przekazanie insygniów prezydenckich II Rzeczypospolitej przez ostatniego prezydenta na Uchodźctwie – Ryszarda Kaczorowskiego na ręce nowo wybranego Prezydenta III Rzeczpospolitej – Lecha Wałęsy.
W okresie III Rzeczypospolitej urząd Prezydenta RP sprawowali:
1. Wojciech Jaruzelski (31.12.1989-22.12-1990)
2. Lech Wałęsa (22.12.1990-22.12.1995)
3. Aleksander Kwaśniewski (23.12.1995-23.12.2000, 23.12.2000-23.12.2005)
4. Lech Kaczyński (23.12.2005-10.04.2010)
5. Bronisław Komorowski (6.08.2010-obecnie)

Po tragicznej śmierci urzędującego Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego – w katastrofie lotniczej w Smoleńsku, do czasu powołania nowego Prezydenta RP, jego funkcję tymczasowo pełnili kolejno: Bronisław Komorowski (jako marszałek Sejmu), Bogdan Borusewicz (jako marszałek Senatu), Grzegorz Schetyna (jako marszałek Sejmu).

3. Ostatni prezydent
Obecnie urzędującym Prezydentem RP jest Bronisław Komorowski.

4. Ile trwa kadencja Prezydenta RP i ile kadencji może urzędować dana osoba
Prezydenta Rzeczpospolitej polskiej wybieramy w wyborach powszechnych na kadencję trwająca 5 lat. Prezydent może być wybrany na maksymalnie dwie kadencje.
Kadencja Prezydenta RP rozpoczyna się w dniu objęcia przez niego urzędu, po złożeniu przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym (wspólnie obradujących posłów i senatorów). Nowo wybrany prezydent elekt obejmuje urząd w ostatnim dniu urzędowania ustępującego Prezydenta Rzeczypospolitej (do 9.06.2000 r. objęcie urzędu następowało w dniu następnym po zakończeniu kadencji przez ustępującego Prezydenta RP.

5. Kto może kandydować na Prezydenta RP
Bierne prawo wyborcze (prawo do kandydowania na urząd Prezydenta RP) przysługuje wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 35 lat, nie są pozbawieni praw wyborczych i zbiorą co najmniej 100 tysięcy podpisów osób popierających ich kandydaturę w wyborach.

6. Kto może wybierać Prezydenta RP
W Polsce czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim obywatelom polskim, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 18 lat, a którym prawo to nie zostało odebrane prawomocnym wyrokiem sądowym (pozbawienie praw publicznych) i nie są ubezwłasnowolnieni.

 7. Jak głosować
Głos można oddać we właściwym lokalu wyborczym. Właściwość lokalu wyborczego ustala się na podstawie miejsca zamieszkania. W lokalu wyborczym należy wylegitymować się dokumentem tożsamości. Po wylegitymowaniu otrzymuje się kartę do głosowania.