PAWEŁ PIOTR KUKIZ

p_kukizZnany artysta muzyczny, aktor, autor tekstów i piosenek, działacz samorządowy (radny sejmiku województwa dolnośląskiego).
Jest kan­dy­da­tem bez­par­tyj­nym, bez wsparcia żadnej z dużych formacji politycznych.
Mimo braku zaplecza par­tyj­ne­go udało mu się zgromadzić blisko 200 ty­się­cy pod­pi­sów.