Warning: Declaration of responsive_walker_nav_menu::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /wp-content/themes/wedding.v1/lib/includes/theme-functions.php on line 0

Warning: Declaration of responsive_walker_nav_menu::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /wp-content/themes/wedding.v1/lib/includes/theme-functions.php on line 0
ADAM SEBASTIAN JARUBAS | WYBORY PREZYDENCKIE 2015 - wyborywkrosnie.pl

ADAM SEBASTIAN JARUBAS

a_jarubasZ wy­kształ­ce­nia hi­sto­ryk, wieloletni sa­mo­rzą­dowiec.
Kandyduje z ra­mie­nia Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Zgromadził bli­sko 450 ty­się­cy pod­pi­sów.