01.02.2015 – USTAWOWE TERMINY CZYNNOŚCI WYBORCZYCH

16.03.2015 – termin zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu wyborczego 23.03.2015 – termin powołania okręgowych komisji wyborczych 26.03.2015 – godz. 24:00 termin złożenia wymaganych do udziału w wyborach 100 000 podpisów poparcia (zgłoszenie kandydatów na prezydenta) 5.04.2015*) – (w rzeczywistości do 7.04.2015) termin utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i ich zespołach oraz ustalenie granic obwodów, ich siedzib a także numerów obwodów 10.04.2015 – termin podania do wiadomości publicznej (poprzez obwieszczenia) informacji o numerach i granicach obwodów do głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, jak również listy lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych wyborców 10.04.2015 – termin na podanie informacji o możliwości głosowania korespondencyjnego lub poprzez pełnomocnika 10.04.2015 – termin